ໂຄງການ VEFF ໄດ້ປິດຮັບ ໜັງສືແຈ້ງເຈດຈຳນົງ ສຳລັບສົກຮຽນປີ 2020/21 ໃນວັນ 15 ມີນາ 2020,...  

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການເງິນ
ອາຊີວະສຶກສາ | VEFF

 

 

ໂຄງການ VEFF ແມ່ນໂຄງການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ ແລະ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ການຮ່ວມງານລະຫວ່າງ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສະຖານປະກອບການ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາສືມືແຮງງານ. ກະລຸນາຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຫຼືຕິດຕໍ່ທີມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນ ສຳລັບການແຈ້ງເຈດຈຳນົງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໂດຍກົງທີ່ນີ້.